امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشورمطرح کرد:

روستاییان از خدمات بیمه سلامت رضایت دارند

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور گفت: روستاییان از خدمات بهداشتی و درمانی بیمه سلامت رضایتمندی دارند.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مهدی جمالی نژاد درخصوص شرایط بهداشتی در روستاهای کشور گفت: درتمام حوزه ها ازجمله بهداشت و درمان اقدامات قابل قبولی درروستاها به ویژه توسط بیمه سلامت انجام شده است، درحال حاضر روستایی با هزار نفر جمعیت درکشور فاقد خانه بهداشت وجود ندارد که بدون تردید این مساله ای ارزشمند است.

  وی افزود: حدود 18 هزار خانه بهداشت درروستاهای کشور فعالیت می کنند که درهرخانه بهداشت به ازای هر 500 نفر یک بهورز مشغول به کار است، ضمن اینکه  درحال حاضر پوشش واکسیناسیون در روستاها 100 درصد است؛ همچنین درروستاهای بالای 5 هزار نفر یک پزشک و درروستاهای بیش از 12 هزار نفر یک مرکز شبانه روزی بهداشتی و درمانی فعالیت می کند.

  معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور تاکید کرد: ازجهت زیرساختی انقلابی درروستاها ایجاد شده و درتمام روستاها طرح تحول سلامت با کمک بیمه ها اجرایی می شود، از سوی دیگر تمام اطلاعات روستاییان درسامانه الکترونیک یکپارچه وجود داشته و پرونده الکترونیک سلامت برای تمام روستاییان درمسیر اجرا قرار دارد./22

برچسب ها: منتخب