امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
سرپرست اداره كل منابع انسانى و پشتيبانى سازمان بیمه سلامت:

بانک اطلاعات مدیران بیمه سلامت برای پست‌های مدیریتی تشکیل می‌شود

سرپرست اداره كل منابع انسانى و پشتيبانى سازمان بیمه سلامت گفت: بانک اطلاعات مدیران بیمه سلامت برای پست‌های مدیریتی تشکیل می‌شود. این بانک اطلاعاتی، قابلیت‌های افراد را جمع آوری می‌کند و برآیندهایی از رفتار ارائه می‌شود تا شایستگی و توانمندی او برای تصدی پست‌های مدیریتی مشخص شود.

مهدی نوروزیان در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره بانک اطلاعات مدیران افزود: بر اساس آنچه سازمان امور اداری و استخدامی مصوب کرده، دستگاه‌های دولتی باید بانک اطلاعات مدیران داشته باشند. نظام شایسته سالاری و انتصابات، مبنای مشخصی دارد. یعنی هر فرد در ابتدای ورود نمی‌تواند مدیر باشد و باید گام به گام پیش برود تا تجربه کسب کند و در پست‌های مدیریتی منصوب شود.

 وی ادامه داد:  دستگاه‌های دولتی معمولا بانک اطلاعاتی لازم را از مدیران ندارند و نمی‌دانند افراد چه قابلیت‌هایی دارند. اگر افراد شایستگی لازم را بر این اساس نداشته باشند، می توان با بازآموزی به فرد فرصت داد تا قابلیت‌های خود را ارتقا بدهد.

 نوروزیان بیان کرد: برای این کار در سال ۹۷ فراخوانی به همه استان‌ها دادیم تا اعلام آمادگی کنند. در این مرحله بیش از ۳۰۰ نفر اعلام همکاری کردن و در ۲۲ اسفند سال ۹۷ آزمون الکترونیکی از آنها اخذ و رتبه بندی شدند. حالا این افراد باید به گام دوم برای مصاحبه‌های تخصصی و آزمون‌های روان شناسی و شخصیتی وارد شوند. از سرجمع این موضوع می‌توانیم نیم رخ شایستگی افراد برای تصدی پست‌های مدیریتی را مشخص کنیم.

 سرپرست اداره كل منابع انسانى و پشتيبانى سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: این کار در برخی دستگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، از گذشته انجام می‌شود. در نتیجه اگر این اقدام در یک دستگاه دولتی اجرایی شده، باید در دستگاه‌های دیگر دولتی هم اجرای آن را امتحان کرد. در حال حاضر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به این اقدام اعتقاد دارد و می‌توانیم به این سمت گام برداریم.

 نوروزیان گفت: بانک اطلاعات مدیران ارتباطی به گزینش سیاسی و اخلاقی و اعتقادی ندارد و یک مدل علمی بین المللی محسوب می‌شود. اگر فرد از این مرحله رد شود و بگوییم که فرد توانایی مدیریت دارد، سپس گزینش سیاسی و اخلاقی و اعتقادی او انجام می‌شود. / ۱۱

 

برچسب ها: منتخب