امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت:

استقرار سازمان الکترونیک منجر به افزایش کیفیت خدمات سلامت می‌شود

مدیرعامل اسبق سازمان بیمه سلامت گفت: حرکت به سمت استقرار پروژه‌های الکترونیک باعث کاهش هزینه‌ها، کنترل عملکرد طرف قرارداد، افزایش کیفیت خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های سازمان بیمه سلامت می‌شود.

صادق رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره عملکرد سازمان بیمه سلامت در حال حاضر افزود: تغییرات زیادی در سازمان بیمه سلامت نسبت به گذشته انجام شده است. صدور دفترچه‌های بیمه سلامت تا حدودی مکانیزه شده، اما هنوز مشاهده می‌شود که تعداد بیمه شدگان بیشتر از جمعیت است. زیرا از تکنیک‌های جدید به درستی استفاده نشده است. با استفاده از سیستم‌های مکانیزه می‌توان این مشکلات را کاهش داد.

 وی در ادامه درباره اهمیت تجمیع بیمه‌های درمانی بیان کرد: تجمیع بیمه‌های درمانی یک بحث طولانی است که موانعی در سر راه خود دارد و برخی از این موانع قانونی محسوب می‌شود. به طور مثال نمی‌توان بیمه نیروهای مسلح را به علت موارد امنیتی با سایر بیمه‌ها تجمیع کرد.

 رجایی اظهار داشت: از طرفی منابع سازمان‌های بیمه گر نیز با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه بهتر است از لحاظ فیزیکی به تجمیع بیمه‌ها فکر نکنیم و فقط از نظر قوانین و مقررات به سمت تجمیع بیمه‌ها حرکت کنیم. سال‌هاست بحث تجمیع بیمه‌ها مطرح است، اما اگر به سمت یکی کردن قانون گذاری‌ها حرکت نکنیم، این موضوع به نتیجه‌ای نمی‌رسد. / ۱۱

برچسب ها: منتخب