امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

همراهی مجلس در حمایت از طرح های بیمه سلامت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه سلامت درارائه خدمات به بیمه شدگان عملکرد مناسبی داشته و از طرح های این سازمان حمایت می کند.

  محمود شکری در گفت و گو با خبرنگار آی هینا ، ارائه خدمات به بیمه شدگان بیمه سلامت را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طرح های خوب بیمه سلامت که درجهت رفع مشکلات مردم است باحمایت مجلس همراه خواهدبود.

 نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه سلامت اقشارآسیب پذیر جامعه راتحت پوشش قرار می دهد که این امر باعث افزایش رفاه اجتماعی وکاهش آسیب ها می شود. 

 وی تصریح کرد: باید به بیمه سلامت در کاهش مشکلات کمک کرد، بیمه سلامت خدمات قابل قبولی ارایه می دهد که اگر اعتبارات بیشتری به این سازمان تعلق گیرد؛ کیفیت خدمات افزایش پیدا می کند.

 شکری تاکید کرد: خدمات بیمه سلامت در روستاها و شهرهای کوچک سبب شد که تا حد بسیاری از دغدغه مردم در بحث پرداختی ها از جیب و دسترسی به خدمات کاهش پیدا کند؛ لذا برای ادامه این مسیر باید به بیمه سلامت کمک کرد.

 وی گفت: توجه به رفاه اجتماعی و بهداشتی شهروندان جامعه جزو وظایف هر دولتی است که این دولت تاکنون در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است./۲۲

برچسب ها: اسلاید, منتخب