امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
استاندار مرکزی:

عملکرد بیمه سلامت درپرداخت به موقع مطالبات شایسته است

استاندارمرکزی گفت: وضعیت پرداختی مطالبات موسسات در بخش های مختلف در سطح استان مرکزی قابل رضایت است.

علی آقازاده استاندار مرکزی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: حوزه درمان و نقش پررنگ سازمان های بیمه گر پایه در کاهش هزینه ها ، پرداخت از جیب مردم از جمله هزینه های بیماران صعب العلاج و خاص ، حمایت از اقشار کم درآمد، بیمه روستائیان  و عشایر از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بیمه سلامت دراین راستا فعالیت های مناسبی داشته است.

 وی افزود: به منظور حفظ طرح های بیمه ای اجرایی در کشور، دولت تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت .

 استاندار مرکزی تصریح کرد: امیدواریم که در راستای پرداخت به موقع مطالبات موسسات طرف قرارداد سازمان و وزارتخانه های مربوطه با تزریق به موقع منابع لازم به سازمان های بیمه گر این مهم در اولویت برنامه ها قرار گیرد و انتظار می رود سازمان بیمه سلامت ایران نیز مجدانه پیگیر استیفای اعتبارات لازم جهت بروز رسانی مطالبات خود در این خصوص باشد .

 استاندار مرکزی با اشاره به عملکرد مثبت بیمه سلامت درپرداخت مطالبات موسسات دراستان مرکزی اظهار داشت: وضعیت پرداختی مطالبات موسسات در بخش های مختلف در سطح استان قابل رضایت است ؛ باید تمام تلاش سازمان بیمه سلامت ایران بر این باشد، تا ضمن حفظ وضعیت پرداختی مطالبات ، نسبت به تسویه کامل مطالبات 3ماهه خود در سال گذشته نیز در بخش های خصوصی و دولتی اهتمام ویژه ای کند .

 وی تاکید کرد: رضایت بیمه شدگان سازمان های بیمه گر در گرو پرداخت به موقع مطالبات موسسات طرف قرارداد است./22

برچسب ها: منتخب