امروز: 1399/03/17 | Saturday 6th of June 2020
استاندار بوشهر:

رفع دغدغه مالی قشر ضعیف جامعه در اولویت بیمه سلامت است

استاندار بوشهر گفت: رفع دغدغه مالی قشر ضعیف جامعه در حوزه سلامت در اولویت بیمه سلامت است. 

عبدالکریم گراوند در گفت و‌ گو با خبرنگار آی هینا، با تاکید بر نقش ارائه خدمات درمانی مطلوب در آرامش جامعه و خانواده گفت: یکی از حوزه‌هایی که در آرامش و آسایش جامعه و خانواده اثرگذار است بیمه سلامت است که باید به این حوزه نگاه ویژه شود.

 وی افزود: حذف دفترچه‌های تکراری و رفع همپوشانی بیمه‌ها طرح بسیار مهمی برای کاهش و کنترل هزینه‌های درمانی و تداوم خدمات مطلوب به جامعه هدف است.

 استاندار بوشهر ، حذف 20 هزار دفترچه بیمه‌ تکراری در استان بوشهر در اجرای طرح رفع همپوشانی بیمه‌ها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیکی مشکلات بیمه‌ای و درمانی برطرف می‌شود که این مهم نقش مهمی در کاهش و کنترل هزینه‌های درمانی دارد.

 گراوند با بیان اینکه نسخه‌نویسی الکترونیکی از هزینه‌های اضافی درمانی جلوگیری می‌کند افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور هرچند منابع مالی حوزه خدمات رسانی به ویژه درمانی کاهش نیافته ولی باید از هدر رفت هزینه‌ها در بخش‌های مختلف جلوگیری شود.

 استاندار بوشهر کمک به قشر ضعیف جامعه را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: کمک به افراد ضعیف از نظر بنیه مالی در عرصه ارائه خدمات درمانی باید مورد توجه قرار بگیرد و در این راستا رفع دغدغه مالی قشر ضعیف جامعه در حوزه سلامت باید در اولویت بیمه سلامت قرار گیرد.

 گراوند بیان کرد: با برنامه‌ریزی بهتر در حمایت از قشر ضعیف جامعه از آسیب‌پذیری آنان در عرصه‌های مختلف جلوگیری می‌شود.

 استاندار بوشهر با بیان اینکه قدم‌های مهمی برای کاهش هزینه‌های درمانی مردم برداشته شده است افزود: ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش خدمات درمانی مطلوب باید در اولویت قرار بگیرد.

برچسب ها: منتخب