امروز: 1399/03/17 | Saturday 6th of June 2020
وزير بهداشت در آيين نكوداشت روز ملى بيمه سلامت:

بيمه اختيارى در كشورهاى مختلف موفق نبوده است / يكى از دوره هاى طلايى پس از انقلاب در حوزه سلامت، دوران رياست جمهورى دكتر روحانى است

وزير بهداشت گفت: بر اساس بررسى هاى انجام شده، بين ٢٥ كشورى كه بيمه اختيارى دارند، مسير موفقى طى نشده و كشورهايى كه به صورت اجبارى، پوشش بيمه را همگانى كردند، موفق شدند.

به گزارش خبرنگار آى هينا، سعيد نمكى در آيين نكوداشت روز ملى بيمه سلامت افزود: در سال هاى بعد از انقلاب دستاوردهاى قابل توجهى در عرصه سلامت داشتيم و اگر بخواهيم با عرصه هاى ديگر مقايسه كنيم، چشمگيرتر هستند. مراقبت هاى اوليه سلامت به عنوان زيرساخت موثر براى حركت به سمت پوشش همگانى سلامت وجود دارد و فراهم شده است. كاهش مرگ و مير كودكان، زنان، افزايش اميد به زندگى در كشور انجام شده است.

وى ادامه داد: يكى از دوره هاى طلايى پس از انقلاب در حوزه سلامت، دوران رياست جمهورى دكتر روحانى است. افزايش ٣ درصدى سهم نظام سلامت از توليد ناخالص ملى، توسعه زيرساخت ها در حوزه سلامت، ماندگارى پزشكان در نقاط محروم، رسيدگى به بيماران خاص، پوشش بيمه همگانى سلامت از جمله اين خدمات است.

نمكى گفت: اولين كاستى در طرح تحول سلامت، نپرداختن به اقتصاد سلامت بود؛ آماده نشدن پرونده الكترونيكى سلامت، نظام ارجاع، پزشكى خانواده، راهنماهاى بالينى از جمله قوانين بر زمين مانده بود.

وى افزود: با لطف خدا و همت همكاران مان توانستيم پرونده الكترونيكى سلامت را مستقر كنيم كه اين ريل گذارى به ما كمك مى كند نسخه الكترونيكى، نظام ارجاع و پزشكى خانواده را مستقر كنيم.

وزير بهداشت اظهار داشت: يكى از موارد هزينه خيز در نظام سلامت داروست و ١.٢ سهم توليد ناخالص ملى در ايران مربوط به داروست و اين ميزان در كشورهاى پيش رفته ٠.٦ تا ٠.٧ است. امروز هر ماه يك يا دو خط توليد جديد دارو در كشور افتتاح مى شود و هيچ كارخانه داروسازى كشور نيست كه خط توليد آن حداقل تا تير ماه آينده بخوابد. / ١١

برچسب ها: اسلاید, منتخب