امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت:

بیمه سلامت در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد ریال دربخش دارو هزینه کرد

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: سال 97 هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ناشی از تجویز دارو در مراکز دولتی دانشگاهی است.

شاهرخ رامزی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا ، بر همکاری بیمه های درمانی پایه، طرح تحول نظام سلامت و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد هزینه های سازمان بیمه سلامت مربوط به حوزه بستری است که ۸۵ درصد آن در مراکز دولتی دانشگاهی هزینه می شود.

 وی افزود: در سال گذشته هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ناشی از تجویز دارو در مراکز دولتی است و میانگین هر نسخه داروی سرپایی در بخش دولتی دانشگاهی ۹۰۰ هزار ریال است.

 رامزی  با اشاره به اینکه در سال ۹۷ حدود ۱۶ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تجویز دارو در بخش خصوصی داشتیم که میانگین هر نسخه داروی سرپایی در بخش خصوصی ۳۶۰ هزار ریال بود تصریح کرد: بیماران پر هزینه و نیازمند به طور عمده در بخش دولتی خدمات دریافت می کنند که باعث هزینه های سنگین بر دوش این بخش می شود.

 معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ، با بیان اینکه هزینه های درمان سرپایی به صورت مکانیزه محاسبه می شود اظهارداشت: در سال های اخیر مشکل اطلاعات بیمارستانی در سطح ۲ و ۳ وجود داشت.

 رامزی با اشاره به اینکه استحقاق سنجی به دو صورت پایه و تکمیلی انجام می شود گفت: برای افرادی که دارای چند پوشش بیمه ای هستند، در پروژه استحقاق سنجی پایه و تکمیلی از طریق کدملی می توان دریافت که فرد تحت پوشش کدام صندوق بیمه پایه است.

 وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بیمه سلامت موظف است پایگاه اطلاعات بیمه شدگان کشور در سازمان بیمه سلامت را راه اندازی کند افزود:   برای اجرای این طرح حدود ۷۰ درصد زیرساخت های لازم فراهم شده و امیدواریم تا پایان سال ۹۸ بتوان این پایگاه را به بهره برداری رساند./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب