امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت:

خدمات مورد نیاز بیماران دیستروفی عضلانی تحت پوشش بیمه سلامت است

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: خدمات شایع در درمان بیماران دیستروفی عضلانی ، غالبا تحت پوشش بیمه سازمان قرار دارد.

حنان حاج محمودی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص خدمات توان بخشی برای بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی که درتعهد سازمان بیمه سلامت است گفت: فيزيوتراپي قفسه سينه و اندام‌ها، به کارگیری روش‌ها و اعمال درمانی روتین فیزیوتراپی ، طب فیزیکی و توانبخشی شامل کمپرس‌های گرم یا سرد، کشش مکانیکی، تحریک الکتریکی با دست یا دستگاه، ابزار وازوپنوماتیک، میکروویو، مادون قرمز و ماوراء بنفش ازجمله اقداماتی است که درتعهد سازمان بیمه سلامت است.

 وی افزود: همچنین یونتوفورزیس، حمام پارافین، اولتراسوند، بازآموزی عصبی عضلانی حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن، حس موقعیت فضایی، آموزش راه رفتن، آموزش برای ADL، آموزش حرکت با ویلچر و سایر اعمال یا روش‌های مرتبط، دیاترمی، انجام ارزیابی و به کارگیری روش‌ها و یا اعمال درمانی فیزیوتراپی ، طب فیزیکی و توانبخشی مانند حمام کنتراست یا آب درمانی یا مخزن هوبارد و یا گردش چرخشی آب، ماساژ يا تکنيک هاي درماني دستي شامل حركت دادن، دستكاري، درناژ و كشش دستي برای لنف ادما نیزاز دیگر اقداماتی است که درسازمان بیمه سلامت برای بیماران دیستروفی عضلانی مورد توجه است.

 حاج محمودی تاکید کرد: داروهای جدیدی مانند Idebenone،Eteplirsen،ataluren نیز از سوی برخی شرکت های دارویی در سطح جهان در درمان این بیماران تولید و عرضه شده است که در فهرست رسمی داروهای کشور قرار ندارند .

 وی افزود: آزمایشات تشخیص ژنتیکی پیش از تولد یا  PNDدیستروفی های عضلانی دوشن و بکر یا DMD ونیز دیستروفی میوتونیک در تعهد بیمه است .البته  دیستروفی دوشن شایع ترین دیستروفی ژنتیکی را تشکیل می دهد که مبتلایان به آن افراد مذکر هستند .برای جنین های مبتلا به هر کدام از این دیستروفی ها مجوز سقط قانونی صادر می شود .

 مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: نظر به این که جهت تشخیص پیش از تولد بیماری های فوق در مراحل اولیه جهت فرد بیمار و والد ناقل یا بیمار، آزمایش ژنتیک انجام می شود، لذا شناسایی افراد بیمار ویا ناقل ژن بیماری از طریق آزمایشات ژنتیک در تعهد بیمه است. همچنین این بیماران می توانند از پوشش بیمه ای سایر آزمایشات تشخیصی موجود در فهرست تعهدات بیمه های پایه حسب نیاز بهره مند شوند .

 حاج محمودی اظهارداشت: کلیه خدمات تصویربرداری شامل رادیولوژی، سونوگرافی، CT-SCAN، MRI و پزشکی هسته ای در صورت تجویز برای این گروه از بیماران طبق تعرفه های موجود در کتاب ارزش نسبی خدمات قابل محاسبه و پرداخت است.

 وی گفت: سایر خدمات تشخیصی از جمله  معاینات الکترودیاگنوز تا چهار اندام و سایر عضلات از جمله حنجره، دیافراگم و عضلات پارااسپینال و غیره نیز در تعهد بیمه است .

 مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت افزود: اين بيمارى ها درمان قطعى ندارند و تنها مى‌توان عوارض آن را تا حدى درمان کرد ، تمامی خدمات توانبخشی بدون ستاره در کتاب ارزش نسبی در تعهد سازمان است. /

برچسب ها: منتخب