امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت وگو با آی هینا:

پزشکان خانواده درارایه خدمات به روستاییان بیشتر تلاش کنند/ بیمه سلامت درپرداخت مطالبات منطقی عمل می کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: رویکرد بیمه سلامت درپرداخت مطالبات مراکز درمانی منطقی و قابل قبول است.

محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: طی سالیان گذشته قشرعظیمی درکشور فاقد هرگونه بیمه درمانی بودند که براساس مصوبه دولت مقررشد سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود، تا خدمات مناسبی برای بخش های محروم جامعه به ویژه روستاییان و کارمندان درنظرگرفته شود.

 نماینده مردم تفرش و آشتیان درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اجرای طرح تحول سلامت از سال 93 و تحت پوشش قراردادن 11 میلیون نفر خدمات مناسبی به بیمه شدگان توسط بیمه تعلق گرفت، اما پس از مدتی میزان مطالبات مراکز درمانی از بیمه سلامت افزایش پیدا کرد و درهمین راستا جهت کمک به بیمه سلامت مجلس شورای اسلامی درقالب تبصره های لایحه بودجه اعتباراتی را به این سازمان اختصاص داد.

 وی افزود:  درحال حاضر شرایط بیمه سلامت به لحاظ ارایه خدمات قابل قبول است، اما به دلیل مسائلی چون برگزاری ارزیابی وسع می توان امیدوار بود مشکلات بیمه سلامت کاهش پیدا کند، ضمن اینکه بیمه سلامت باید درافزایش کیفیت خدمات تلاش کند.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: با توجه به اجرای سیستم ارجاع درمناطق روستایی و استفاده از خدمات درسطح یک انتظار می رود که پزشکان خانواده درارایه خدمات با مردم بیشتر همکاری کنند، امیدواریم درسالیان آینده نیز مجلس بتواند اعتبارات بیشتری به بیمه سلامت اختصاص دهد./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب