امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
معاون دفتر مجامع، امور شرکت‌ها و حسابرسی داخلی سازمان بیمه سلامت ایران:

دومین دوره آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برگزار شد

معاون دفتر مجامع، امور شرکت‌ها و حسابرسی داخلی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دومین دوره آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برای مدیران عامل و مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های وابسته سازمان بیمه سلامت توسط دفتر امور مجامع و شرکت‌ها در محل ستاد مرکزی سازمان برگزار شد.

محمد تقی باباجانی در گفت‌وگو با آی‌هینا در خصوص دوره آموزشی تخصصی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان کرد: از آنجا که براساس قانون تجارت همه شرکت‌ها و موسسات تجاری ملزم به تهیه صورت‌های مالی اساسی در پایان هر سال مالی مطابق آخرین استانداردهای حسابداری هستند، لذا این دفتر در جهت رشد و ارتقای کیفی دانش مالی مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های وابسته سازمان، به منظور استفاده بهینه از منابع در اختیار اقدام به برگزاری این دوره کرده است.

وی ادامه داد: در حقیقت دراین دوره جدیدترین و به روزترین اطلاعات مربوط به استانداردهای حسابداری در خصوص صورت‌های مالی اساسی ارائه می‌شود. در واقع بهره‌گیری از این دانش به کارشناسان در اجرای فرآیندهای مالی و کشف چالش‌های موجود در ارائه راه‌حل‌های مناسب، مطابق با استانداردهای مالی به همراه ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی کمک می‌کند.

معاون دفتر مجامع، امور شرکت‌ها و حسابرسی داخلی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شفافیت ایجاد شده در صورت‌های مالی شرکت‌های تحت پوشش منجر به شفافیت در صورت‌های مالی تلفیقی سازمان خواهد شد./33  

برچسب ها: منتخب