امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
رییس گروه ارزیابی عملکرد سازمان بیمه سلامت:

پایش شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد آغاز شد

رییس گروه ارزیابی عملکرد دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ازاجرای پایش شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد این سازمان از 25 آبان ماه خبر داد.

بیت اله جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا گفت: هدف از انجام پایش راستی‌آزمایی و اطمینان از میزان پیشرفت و تحقق شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد ابلاغی سازمان اداری استخدامی کشوردرجهت بهبود و اصلاح فرایندها و اصلاح نظام اداری است.

رییس گروه ارزیابی عملکرد دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ادامه داد: تیم‌های پایش از 25 آبان ماه جاری با حضوردرادارات و دفاتر کل ستاد سازمان، نسبت به انجام فرایند پایش پیشرفت شاخص‌ها در 6 ماهه اول سال 98  اقدام کردند.

وی بیان کرد: نتایج پایش و ارزیابی‌ها در دو محور شاخص‌های عمومی و اختصاصی پس از تایید نهایی کمیته مدیریت عملکرد ستاد سازمان درسامانه جامع مدیریت عملکرد بارگذاری می‌شود. / ۱۱

برچسب ها: منتخب