امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درگفت وگو با آی هینا:

بیمه سلامت با اجرای قانون پوشش اجباری بیمه به دنبال تداوم خدمات درمانی است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای ماندگاری خدمات بهداشتی و درمانی باید قوانینی چون پوشش اجباری بیمه مد نظرقرار گیرد.

محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت : قانون بیمه همگانی مترقی است، اما متاسفانه برای سالیان سال بخش های بسیاری از این قانون بدون اجرا باقی مانده است.

 نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح تحول سلامت سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرد افزود: خوشبختانه سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان بیمه سلامت از یک قدرت و فراگیری بیشتری برای افزایش تعداد تحت پوشش های این سازمان برخوردار هستند.

 وی تصریح کرد: سازمان های بیمه گر بیشتر به صندوق های بیمه ای شبیه هستند، یعنی سازوکارهای صنعت بیمه متاسفانه دنبال نمی شود؛ اما طی چند سال گذشته بیمه سلامت با اتخاذ تصمیماتی به دنبال کاهش این مشکل است؛ به طورمثال مشکل عمده موجود درحوزه سلامت بی توجهی به مشارکت افراد درپرداخت حق بیمه براساس ارزیابی وسع است، این درحالی است که به طور حتم مشارکت افراد یک شرط ضروری برای بقاء و دوام خدمات بیمه ای است.

 امینی فرد تاکید کرد: قانون پوشش اجباری بیمه حرکت روبه جلو است، زیرا تحت پوشش قرارگرفتن تمامی آحاد جامعه را تضمین می کند، اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی نیز مطابق با مقتضیات این طرح است؛ همچنین برای کاهش فشار بر دهک های پایین جامعه مشارکت برخی افراد درپرداخت حق بیمه باید مورد نظرقرار گیرد./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب