امروز: 1399/05/15 | Tuesday 4th of August 2020
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت:

پیشرفت برنامه های عملیاتی مستلزم پایش و ارزیابی مستمر است

دکتر پیروزیان مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: فرایند پایش و ارزیابی انطباق برنامه های عملیاتی یک فرصت برای اطمینان از میزان پیشرفت برنامه ها و تحقق اهداف کلان سازمانی است.

امیر پیروزیان در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به نتایج اجرای فرآیند پایش میدانی و ارزیابی انطباق برنامه های عملیاتی 3 ماهه دوم مناطق دهگانه سازمان گفت: هدف از اجرای این فرآیند درمقاطع زمانی مختلف راستی آزمایی میزان پیشرفت برنامه ها، شناسایی موانع پیشرفت و آگاهی بخشی و توانمندسازی مجریان برنامه های عملیاتی درادارات کل استانی و شناسایی ریسک های برنامه های عملیاتی سال آتی سازمان است.

وی افزود: نتایج تحلیلی فرآیند پایش میدانی و ارزیابی انطباق برنامه های عملیاتی  مناطق دهگانه سازمان به همه ادارات کل استانی و ستادی منعکس شده است وانتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و اقدامات به هنگام ادارات کل شاهد رفع نقاط ضعف و بهبود باشیم./22

برچسب ها: منتخب