امروز: 1399/05/14 | Tuesday 4th of August 2020
مدیرعامل بیمه تعاون در گفت وگو با آی هینا:

ضرورت توسعه منابع بیمه سلامت برای ارایه بهتر خدمات

مدیرعامل بیمه تعاون گفت: توسعه منابع بیمه سلامت برای ارایه بهتر خدمات درمانی و بهداشتی به مردم ضرورتی غیر قابل انکار است.

یونس مظلومی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به روز صنعت بیمه گفت: در برخی کشورهای دنیا کارشناسان حوزه بیمه نظریه ای را مطرح می کنند، مبنی براینکه عمق و نفوذ بیمه های همگانی درحوزه سلامت باید افزایش پیدا کند، یعنی منابع بیمه ها از محل درآمد دولت و مالیات ها تامین شود، از سوی دیگر نظریه ای هم عنوان می شود که دولت ها اعتبارات کمتری به بیمه ها اختصاص داده و هزینه ها توسط مردم از طریق بیمه های بازرگانی تامین شود.

 وی با اشاره به ضرورت  توسعه بیمه های سلامت برای ارایه بهتر خدمات درمانی و بهداشتی به مردم افزود: درجامعه ما طرح تحول سلامت با اختصاص منابع بزرگ ارایه خدمات را درعمق و سطح بیشتری مورد توجه قرار داد، که البته می بایست نقاط ضعف این طرح بزرگ  برای توسعه بیمه های سلامت و  کاهش بار مالی دولت رفع شود.

 مدیرعامل بیمه تعاون، با تاکید بر استمرار پویایی موجود و لزوم ارتقاء جایگاه بیمه های سلامت درکشور تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی توان اقداماتی را برای گسترش پوشش های سلامت انجام داد که بار مالی بسیاری به دولت تحمیل می کند، لذا باید بیمه ای پایه درحد متعارف به صورت همگانی درساختار بیمه ها از جمله بیمه سلامت پررنگ تر از قبل شود و پوشش های تکمیلی و مضاعف در بحث بیمه های تجاری تعریف شود؛ تا مردم بتوانند پوشش ها را براساس نیازها و وسع مالی از بیمه های تجاری تامین کنند./22

برچسب ها: منتخب