امروز: 1399/05/14 | Tuesday 4th of August 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درگفت وگو با آی هینا مطرح کرد:

لزوم نشان دارشدن سهم حوزه سلامت از منابع هدفمندی و ارزش افزوده/ تعامل مثبت بیمه سلامت با دولت و مجلس درپیگیری اعتبارات

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: مسئولان برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز حوزه سلامت از محل هدفمندی و ارزش افزوده تدابیر لازم را اتخاذ کنند

سید مرتضی خاتمی در گفت وگو با خبرنگارآی هینا گفت: بیمه برای مصون نگهداشتن آحاد مردم از هزینه های کمرشکن نظام سلامت انجام وظیفه می کند، در اصول قانون اساسی نیز نسبت به کرامت انسانی و پوشش کمی و کیفی خدمات درحیطه سلامت تاکید شده است؛ لذا باید حکمرانی در تولیت و نظام سلامت به موارد گفته شده توجه کند.

 نماینده مردم ماهنشان درمجلس شورای اسلامی افزود: دربرهه سخت اقتصادی امروز جامعه، مدیران سازمان بیمه سلامت به درستی پیگیر اعتبارات مورد نیاز این سازمان بیمه گربوده و تعامل مناسبی با سازمان برنامه وبودجه و مجلس شورای اسلامی دارند، البته تعامل و همکاری میان سایر نهادها برای افزایش کارایی بیمه ها از جمله بیمه سلامت ضروری است.

  وی تصریح کرد:  کارایی یعنی بیمه به عنوان یک صنعت بتواند خرید هدفمند و راهبردی از خدمات انجام دهد، بدون شک خرید راهبردی یعنی بیمه باید نسبت به خرید خدمت با یک مکانیزم درست و اصولی و درشرایط نظارتی صحیح آگاهی لازم را کسب کند؛ درحالی که درشرایط فعلی به این مساله توجهی نمی شود.

 وی تصریح کرد: بی توجهی به مفهوم واقعی اجبار درپوشش بیمه مصوبه قانون برنامه ششم نیز یکی دیگراز مشکلات حوزه سلامت است، برای اجرای این مساله سازوکاری درقالب آیین نامه تنظیم شده است؛ اما باید تاکید کرد که برای تحقق اهداف این قانون باید اسناد هویتی لازم و ضروری هم ایجاد شود، ضمن اینکه برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل باید رفع نواقص این طرح را نیز دردستورکار قرار داد.

 این نماینده مردم درمجلس دهم اظهار داشت: دربسیاری از کشورهای پیشرفته از منابع مالیاتی و منابع عمومی دولت علاوه براختصاص به سرانه، نیازمندهای دیگر بیمه ها نیز پوشش داده می شود، این درحالی است که درکشورما اختصاص اعتبارات از محل هدفمندی و ارزش افزوده نشان دار نبوده و اعتباری به تخصیص این منابع نیست؛ متاسفانه این شرایط از گذشته تا امروز وجود داشته و هیچ اقدامی نیز درجهت رفع آن صورت نگرفته است.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:  به کارشناسان صاحب نظر و ذی صلاح پیشنهاد می شود، تدبیری برای رهایی از این مشکل اتخاذ کنند./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب