امروز: 1399/05/15 | Tuesday 4th of August 2020
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت:

بیمه شدگان رایگان فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه شدگان رایگان که از دفترچه بیمه همگانی سلامت استفاده می‌کنند، براساس تبصره ١٧ قانون بودجه ٩٨ فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا افزود: کسی که توانایی مالی دارد و مى تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و هزینه ۹۰ ماه بيمه را بدهد، مى تواند دفترچه بیمه  خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصى مراجعه كند.

 وى ادامه داد: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند.

 وی ادامه داد: بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط مى توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: البته بیمه شدگانی که تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار دارند و حق بیمه می‌پردازند، می‌توانند به بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی طرف قرارداد مراجعه کنند. 

 هاشمی اظهار داشت: همچنين پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد نسبت به گذشته روند منظمی دارد و بدهی‌های بیش از ١٧ یا ١٨ ماه که توسط مدیران برخی بیمارستان‌های خصوصی ذکر شده مربوط به سازمان بیمه سلامت نیست.

 وى بيان كرد: در حال حاضر قرارداد سازمان بيمه سلامت يا هيچ مركزى در بخش خصوصى لغو نشده و با ٤٤ هزار مركز در بخش خصوصى قرارداد داريم و حتى مراكزى در نوبت انعقاد قرارداد با سازمان بيمه سلامت هستند. در نتيجه برخى موارد مطرح شده در اين زمينه دقيق نيست. / ١١

برچسب ها: منتخب