امروز: 1399/01/18 | Monday 6th of April 2020
کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت مطرح کرد:

داروی بیماران متابولیک سهم قابل توجهی از هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت

کارشناس مرکزملی تحقیقات بیمه سلامت، درباره سهم هزینه داروهای گران قیمت بیماران متابولیک در سازمان بیمه سلامت مطالبی را بیان کرد.

سید مسعود شجری پور در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: داروهای بیماری های متابولیک هرساله سهم  قابل توجهی از هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت را به خود اختصاص داده است، سهم هزینه داروها دربیماری های متابولیک بیمه شدگان بیمه سلامت از کل هزینه های دارویی به میزان 2.07 درصد درسال 96 است.

 کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت افزود: داروهای بیماری های متابولیک مبلغی بالغ بر 462.521 میلیون ریال را درسال 96 به خود اختصاص داده اند.

 وی تصریح کرد: 3 قلم دارو پرهزینه برای بیماران متابولیک تقریبا 50 درصد کل و 6 قلم دارو پرهزینه 77 درصد کل هزینه های داروهای بیماران متابولیک را به خود اختصاص داده است.

 شجری پور تاکید کرد: فاصله اطمینان 95 درصدی برای سرانه تایید بیمه شده نسبت به هرصد هزارنفربیمه شده درتمامی استان های کشوراز 0.979 تا1.691 است که با توجه به فاصله اطمینان محاسبه شده، 7  استان خارج از کرانه بالایی آن قرار می گیرند./22

برچسب ها: منتخب