امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد مطرح کرد :

تسریع درفرآیند خرید خدمات با طرح نسخه نویسی الکترونیک

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی موجب تسریع در فرآیند خرید خدمات از موسسات طرف قرارداد با بیمه سلامت خواهد شد.

علی بیرجندی نژاد در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت : اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در استان خراسان رضوی ، مشکلات متعددی را در حوزه درمان و سلامت مرتفع می کند و اجرای این طرح موجب تسریع در فرآیند خرید خدمات از موسسات طرف قرارداد با بیمه سلامت خواهد شد.

 رییس سازمان نظام پزشکی افزود: بی تردید اجرای طرح هایی همچون استحقاق سنجی و نسخه نویسی الکترونیک مهم ترین طرح های اخیر سازمان بیمه سلامت ایران با محوریت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات این سازمان به بیمه شدگان است.

 وی تصریح کرد: افزایش سطح رضایت بیماران در زمان بیماری و دریافت خدمات درمانی هدف مشترکی است که هم سازمان های بیمه گر و هم ارائه دهندگان خدمات برای رسیدن به آن تلاش می کنند و سازمان بیمه سلامت ایران با اجرای برنامه های الکترونیک محور نقش بسزائی در تحقق این امر دارد.

 رییس سازمان نظام پزشکی مشهد اظهار داشت: خوشختانه اقدامات قابل قبولی درسازمان بیمه سلامت انجام شده که تمامی آنها حاصل تلاش های دست اندرکاران حوزه سلامت است، سازمان بیمه سلامت امروز توانسته درحوزه های مختلف اقدامات ارزشمندی را به نتیجه برساند.

برچسب ها: منتخب