امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
نماینده زنجان در مجلس یازدهم در گفت و گو با آی هینا:

لزوم حل مشکلات زیر ساختی دراجرای دولت الکترونیک/ بیمه سلامت عملکرد قابل قبولی دارد

نماینده زنجان در مجلس یازدهم، نسبت به رفع موانع در اجرای دولت الکترونیک تاکید کرد.

مصطفی طاهری در گفت و‌ گو با آی هینا گفت: سامانه ها و خدمات الکترونیک شامل تعامل بین ارائه دهنده خدمت و بیمه شدگان بوده به طوری که این خدمات از طریق اینترنت ارایه می شود.

نماینده زنجان در مجلس یازدهم افزود: خدمات الکترونیک، خدماتی دو طرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت رسانی میکند.

وی افزود: یک میلیارد یورو برای بیماری ویروس کرونا تخصیص داده شد، اما به دلیل تعدد سامانه ها و عدم ارتباط آنها با یگدیگر در این مورد دچار مشکل شدیم؛ به عنوان مثال در یک اداره سامانه های متعددی وجود دارد وبه خاطر عدم ارتباط با یکدیگر لینک نیستند.

طاهری اظهار داشت: بیمه سلامت در ارایه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان عملکرد قابل قبولی دارد.

نماینده زنجان در مجلس یازدهم شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات ریشه ای تعدد سامانه ها است و یک بانک اطلاعاتی واقعی در کشور وجود ندارد که باید بصورت زیرساختی حل و فصل شود؛ متاسفانه دولت الکترونیک هنوز به اهداف اصلی خود نرسیده و تنها دیجیتالی کردن اسناد انجام شده و سامانه ها بطور واقعی الکترونیکی نشدند.

برچسب ها: اسلاید, منتخب