امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خواف استان خراسان رضوی :

استقرار نظام الکترونیک سطح رضایتمندی عمومی شهروندان را محقق می کند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خواف استان خراسان رضوی، بر تاثیر استقرار نظام الکترونیک در افزایش سطح رضایتمندی عمومی شهروندان تاکید کرد.

حسین اسدی در گفت و گو با خبرنگارآی هینا، ضمن ابراز رضایت از گسترش خدمات دولت الکترونیک در خواف گفت : در راستای افزایش رضایتمندی عمومی مردم از نحوه خدمات بیمه سلامت دفترچه های بیمه شدگان اقشار بنیاد شهید و امور ایثارگران و بهزیستی که دارای برگه سفید است و اعتبار آنها در مورخ ۳۱ خرداد به اتمام رسیده ، تا ۱۰ ماه دیگر یعنی تا تاریخ۳۱ فروردین سال آینده دارای اعتبار بوده و این بیمه شدگان برای تمدید اعتبار دفترچه نیاز به مراجعه ندارند .

وی افزود : با استقرار نظام الکترونیک سطح رضایتمندی عمومی شهروندان محقق خواهد شد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خواف استان خراسان رضوی تصریح کرد : طرح نسخه نویسی الکترونیکی به صورت پایلوت تاکنون در هشت شهرستان استان اجرایی شده است و از اول مردادماه در شهرستان خواف اجرا خواهد شد که در مرحله اول  برای پزشکان خانواده و در مرحله بعدی برای سایر پزشکان  و موسسات به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: همه تلاش ما بر این است که سطح رفاه و رضایتمندی عموم مردم افزایش یابد و دغدغه های مردم شهرستان کاهش یابد.

برچسب ها: منتخب استانها