امروز: 1399/07/08 | Tuesday 29th of September 2020
مدیرکل دفترمرکزی حراست سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

صیانت از پرسنل سازمان بیمه سلامت یکی از مهم ترین وظایف حراست

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت گفت: صیانت از پرسنل سازمان یکی از مهمترین وظایف حراست است، چرا که هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع انسانی توانمند و سالم دارد.

مهدی راستگو در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اهمیت نقش حراست در سازمان ها گفت: صیانت از پرسنل سازمان یکی از مهمترین وظایف حراست است.

وی افزود: هر سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع انسانی توانمند و سالم دارد.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: موضوعات و چالش های احتمالی که در حوزه های مختلف وجود دارد باید توسط پرسنل احصا شود، تا با همکاری حراست برای بهبود وضعیت موجود و تحقق هرچه بیشتر اهداف سازمان راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

برچسب ها: منتخب