امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:

دولت الکترونیک دربیمه سلامت توسعه پیدا کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه دولت الکترونیک  برای تسریع در امور وجلب رضایت مردم وبخصوص افراد کم درآمد در بیمه سلامت به صورت جدی درحال اجراست.

سید علی آقازاده در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: توسعه دولت الکترونیک  برای تسریع در امور وجلب رضایت مردم وبخصوص افراد کم درآمد از سیاست های دولت در اجرای عدالت اجتماعی است که در بیمه سلامت به صورت جدی درحال اجراست.

 نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی افزود:اگر منصفانه به خدمات بیمه سلامت نگاه کنیم، باید اذعان کرد خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده که جای قدردانی دارد. 

 وی تصریح کرد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در حمایت از بیمه سلامت عزم جدی دارند چون سلامت حوزه بسیار مهمی است که درآسایش وآرامش مردم نقش بسزایی دارد . 

 آقازاده اظهارداشت: راه اندازی دفاتر بیمه سلامت در شهرستانها و واگذاری برخی کارها به دفاتر پیشخوان از کارهای خوب دیگری است که در استان گیلان به خوبی عملیاتی شده است.

برچسب ها: اسلاید, منتخب