امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
استانداریزد درگفت وگو با آی هینا:

نقش محوری بیمه سلامت درمدیریت هزینه ها پررنگ تر شود/ توجه به سامانه های الکترونیکی خلاء های حوزه سلامت را مرتفع کرد

استانداریزد گفت : نقش بیمه سلامت باید درمدیریت سلامت کشور و هزینه های درمانی پررنگ تر شود.

محمد علی طالبی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیکی توجیهات منطقی بسیاری به ویژه درحوزه زیست محیطی ، کاهش مصرف کاغذ و منطقی سازی هزینه های پرسنلی دارد گفت : بدون تردید این بحث در تسریع و تسهیل فرآیندهای مربوط به پرداخت ها ، کاهش مراجعات بیماران و تشکیل بانک اطلاعاتی سوابق مردم از طریق استقرار پرونده الکترونیک نقش مهمی دارد؛ لذا با توجه به مزایای گفته شده دراستان یزد برای اجرای طرح پیگیری های لازم صورت گرفت.

وی تاکید کرد:  بیمه سلامت باید نقش محوری تری درمدیریت سلامت کشورو هزینه های درمانی ایفا کند.

استانداریزد با بیان اینکه تعامل مناسبی میان مطب ها، داروخانه ها و بیمارستان ها جهت اجرای پروژه های الکترونیکی انجام شده است افزود: خوشبختانه تا پایان سال گذشته پروژه نسخه نویسی الکترونیکی در9 شهرستان استان یزد استقرار پیدا کرد، ضمن اینکه درچند ماه ابتدایی سال جاری و در مرکز استان یزد تمامی مراکز تشخیصی و درمانی به این سامانه متصل شدند.

وی با تاکید براینکه نسخه نویسی الکترونیکی گامی درجهت شفافیت هزینه های درمانی و مدیریت منابع است تصریح کرد: آثار و نتایج قابل قبولی از اجرای این پروژه مشاهده شده که می تواند برای استان های دیگر به عنوان الگو درنظرگرفته شود.

طالبی با اشاره به اینکه تاکنون به استفاده از ابزارهای نوین درحوزه بیمه کمتر توجه شده است اظهارداشت: خوشبختانه با راه اندازی سامانه الکترونیک این خلاء برطرف شده و در بحث اطلاع رسانی از خدمات بیمه سلامت باید اقدامات جدی تری صورت گیرد، همچنین بیمه سلامت باید درخصوص نیازمندهای جدید به وجود آمده درحوزه سلامت بیشتر فعالیت کند؛ به عنوان مثال در تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای کامل طرح پزشک خانواده با هدف ارتقاء سطح سلامت کشورباید ورود جدی تری صورت گیرد./22

برچسب ها: منتخب