امروز: 1399/08/06 | Tuesday 27th of October 2020
با توافق معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت امضا شد؛

تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان بعنوان مهم ترین سند سالانه بیمه سلامت

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه  تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان مهمترین سند سالانه سازمان بیمه سلامت می باشد در این خصوص  توضیحاتی ارایه داد.

محمدرضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به مراسم تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستائیان، عشایر و شهرهای کمتر از ۲۰هزار نفر در سال جاری گفت: این تفاهم نامه با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و معاونان ذیربط به امضا رسید و بدون تردید این تفاهم نامه یکی از مهمترین سندهای سالانه سازمان است که طی چند روز گذشته توسط کارشناسان تنظیم شد.

وی افزود: تفاهم نامه روستایی در سال ۹۹ حدود ۳هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان است که ۱۹۰۰ میلیارد سهم وزارت بهداشت و ۱۹۳۰ میلیارد سهم سازمان بیمه سلامت است که برای خدمات سطح ۱ روستائیان و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر منظور شده است .

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: بخشی از این تفاهم نامه مربوط به حقوق پزشکان ، ماماها و دندان پزشکان طرف قرارداد است که این بخش حقوق از سهم سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود، به عبارتی حقوق یکسال ۹۹ این افراد ماهانه از محل سهم صندوق بیمه سلامت پرداخت می شود ، اما برای خرید دارو و مکمل های دارویی و تامین و تجهیز ساخت مراکز روستایی از محل اعتبارات سهم وزارت بهداشت پرداخت ها انجام می شود.

برچسب ها: اسلاید, منتخب