امروز: 1399/08/06 | Tuesday 27th of October 2020
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تشریح کرد:

مهم ترین اقدامات سازمان بیمه سلامت با هدف توجه به جهش تولید/ از توسعه دولت الکترونیک تا تولید صافی های همودیالیز در فارماشیمی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، مهم‌ترین اقدامات این سازمان در راستای اجرای جهش تولید را تشریح کرد و گفت: اجرای طرح‌های الکترونیک و در نتیجه کاهش نیاز به کاغذ و همچنین تولید صافی‌های همودیالیز در شرکت فارماشیمی از جمله این اقدامات است.

دکترمحمد مهدی ناصحی درگفت وگو با خبرنگارآی هینا، با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت درخصوص جهش تولید گفت: دراین باره سازمان بیمه سلامت اقدامات بسیاری را انجام داده که می توان به اجـرای طـرح حـذف دفتــرچه کاغـذی و توجه به پـروژه هایی مانند توسعه و ارتقاء پایگاه بر خط بیمه شدگان کشورواستحقاق سنجی ، نسخه نویسی الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اسناد بستری اشاره کرد.



مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: در راستای توسعه محصولات تولیدی، کاهش وابستگی و کسب بازار هدف، طرح تولید صافی های همودیالیز در شرکت فارماشیمی در حال اجرا است؛ لذا این طرح در مرحلۀ انعقاد قرارداد با طرف خارجی است و پیش بینی مدت اجرای طرح یک سال خواهد بود.    

وی  با بیان اینکه ‏توسعه دولت الکترونیک از طریق برقراری امکان استعلام سیستمی و حذف دفترچه های کاغذی در راستای کاهش وابستگی به واردات برگه های کاربن لس نیز درسازمان بیمه سلامت با هدف جهش تولید مورد توجه قرارگرفت تصریح کرد: تشکیل پایگاه اطلاعاتی برخط بیمه شدگان در راستای حذف همپوشانی و هدر رفت منابع، ‏ساماندهی درآمدهای قابل وصول و وصولی در چارچوب توسعه نرم افزارنیز با جدیت دربیمه سلامت مورد پیگیری قرارگرفت.

پایان پیام/

برچسب ها: اسلاید, منتخب