امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
رئیس انجمن داروسازان ایران در دیدار با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:

آموزش ها ی نسخه نویسی الکترونیک مستمر باشد/ بیان دغدغه و مسائل دارو سازان

رئیس انجمن داروسازان ایران در دیدار با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: استمرار آموزش ها در نسخه نویسی  الکترونیک، در خصوص دغدغه  و مسائل داروسازان ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار آی‌هینا، رئیس انجمن داروسازان ایران در دیدار با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تاکید بر  ضرورت استمرار آموزش ها در نسخه نویسی  الکترونیک، در خصوص دغدغه  و مسائل داروسازان با وی  گفتگو کرد.

دکتر محمد باقی ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران در این جلسه با تاکید بر اینکه هدف ما تعامل و همکاری با سازمان بیمه سلامت است، بیان کرد: برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد زیرساخت از اهمیت زیادی برخوردار است تا تمام فرآیندها به درستی اجرایی شود. این موضوع نیازمند این است که این اقدامات ابتدا در یک بخش اجرایی و پس از موفقیت و برطرف کردن مشکلات در سایر بخش‌ها گسترش یابد.

وی ادامه داد: لازم است که آموزش ها در خصوص نسخه نویسی به صورت مستمر باشد. ما سیستم های قبلی را تا زمانی که این فرآیند به طور کامل قابلیت اجرا در سطح کشور را داشته باشد نباید کنار بگذاریم و به مرور به پیشرفت در این زمینه دست یابیم.

برچسب ها: منتخب