امروز: 1399/08/06 | Tuesday 27th of October 2020
رییس انجمن تله مدیسین ایران درگفت وگو با آی هینا:

اعلام آمادگی بیمه سلامت برای حمایت از خدمات تله مدیسین/ تله مدیسین درشرایط کرونا بهترین روش پیگیری درمان است

رییس انجمن تله مدیسین ایران گفت: استفاده از سامانه تله مدیسین به کاهش حضور بیماران درمطب ها جهت استفاده از خدمات درمانی کمک می کند.

دکتر فاطمه نعمت اللهی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص تله مدیسین و نقش بیمه سلامت دراین حوزه گفت: تله مدیسین به معنای پزشکی از راه دور است که درشرایط کنونی بیشتر به دنبال تله ویزیت هستیم، یعنی هربیماری بتواند درهرنقطه از کشور از طریق فضای مجازی و سامانه تله ویزیت با پزشک خود درتماس بوده و مدارک پزشکی را برای پزشک ارسال کند.

رییس انجمن تله مدیسین ایران افزود: البته بیماران اورژانسی دراین سامانه دیده نمی شوند، اما بیماران دیگر می توانند از طریق این سامانه پزشک خود را درهرشهری انتخاب کرده و بیماری را درمان کنند؛ خوشبختانه بیمه سلامت نیز دراین زمینه اعلام آمادگی کرده است، به طوری که بیمه سلامت این بیماران را و خدمات تله مدیسین را تحت پوشش قرارمی دهد.

وی تاکید کرد: بدون تردید درشرایط فعلی و با وجود بیماری کرونا این روش می تواند مشکلات بسیاری از بیماران را حل کند؛ البته وزارت بهداشت باید رسمیت سامانه تله مدیسین را اعلام  کند، لذا امیدواریم به زودی از این سامانه رونمایی شود.

دکترنعمت اللهی با بیان اینکه تله ویزیت و تله مدیسین یکی از روش های عالی با هدف کاهش مشکلات بیماران درشرایط کرونایی است اظهارداشت: بیمه سلامت اولین سازمان بیمه گری است که برای تحت پوشش قراردادن این بیماران و این خدمات اعلام آمادگی کرده که باید ازآن تقدیر کرد.

برچسب ها: منتخب