امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
فرماندار شهرستان قم:

توجه به اولویت های سلامت در جامعه ضروری است

فرماندار شهرستان قم گفت: مردم از طرح تحول نظام سلامت رضایت دارند ارتقاء سلامت جامعه و درمحوریت قرارگرفتن اقشار آسیب‌پذیر مناطق محروم از ثمرات اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است.

دکتر حیدری در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: توجه به اولویت های سلامت در جامعه ضروری است حمایت مالی از مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح بوده و دولت برای اجرای صحیح آن و این که پرداختی از جیب مردم را کاهش دهد مصمم است و برای کاهش هزینه های بیماران و افزایش کیفیت خدمات اقدامات مهمی را انجام داده است.

 فرماندار شهرستان قم با توجه  به تراکم جمعیت شهری استان و همچنین  زائرپذیری و نقطه اتصال بودن شهر قم با 18 استان کشور و حضور مقامات و مدیران کشوری، خواستار افزایش بودجه درمانی اداره کل بیمه سلامت استان شد.

 وی گفت: فرمانداری مجموعه اداری استان آمادگی دارد برای هماهنگی و مساعدت هر چه بیشتر با اداره کل بیمه سلامت اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

برچسب ها: منتخب