امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با آی‌هینا:

بیمه‌ها یکی از ذی‌نفعان اصلی مصرف منطقی دارو هستند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: یکی از ذی‌نفعان اصلی مصرف منطقی دارو بیمه‌ها هستند چرا که به طور مستقیم هزینه داروها را پرداخت می‌کنند و از طرفی در پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان ناکامل و یا عوارض جانبی مصرف غیر‌منطقی دارو برای بیماران نیز نقش دارند.  

به گزارش پایگاه خبری سازمان سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر فاطمه سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و صاحب نظر در حوزه تجویز و مصرف منطقی دارو در گفت‌وگو با آی‌هینا با تاکید بر اینکه مصرف صحیح و منطقی منابع می‌تواند در روند اقتصاد سلامت تاثیر بسزایی داشته باشد، بیان کرد: در حوزه دارو نیز می‌توان با  مصرف منطقی و به جای داروها از چند بعد به اقتصاد سلامت و دارو کمک کرد. وقتی دارو درست و به جا مصرف شود هزینه داروها در جای درست و منطقی استفاده می شود.

وی ادامه داد: مصرف منطقی داروها باعث می‌شود که میزان عوارض جانبی و مخاطراتی که ممکن است ناشی از مصرف غیر منطقی داروها برای بیمار ایجاد شود، کاهش و به حداقل برسد. مسلما اگر دارو درست و به جا مصرف شود روند درمان کامل و به موقع خواهد بود و بستری‌های نا به جا و عواقب بعدی آن کاهش می‌یابد.

دکتر سلیمانی گفت: یکی از ذی‌نفعان اصلی مصرف منطقی دارو بیمه‌ها هستند چرا که به طور مستقیم هزینه داروها را پرداخت می‌کنند و از طرفی در پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان ناکامل و یا عوارض جانبی مصرف غیر‌منطقی دارو برای بیماران نیز نقش دارند. بنابراین بیمه‌ها باید در ترویج و حمایت از مصرف منطقی داروها نقش داشته باشند. اگر دارو به جا و به موقع هزینه شود از بسیاری از اتفاقات بعدی جلوگیری می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در صورتی که تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر اصول مصرف منطقی دارو و بلند مدت باشد، می‌تواند از هزینه‌های جانبی ایجاد شده بر اثر مصرف غیر صحیح داروها به نظام سلامت و بیمه‌ها جلوگیری کند.

دکتر سلیمانی گفت: به طور کلی تغییر رفتار در جامعه کار بسیار سختی است و نباید انتظار داشته باشیم که در جامعه پزشکی این اقدام با سرعت انجام شود. برگزاری دوره‌های آموزشی تجویز منطقی دارو بدون پیگیری مداوم نمی‌تواند چندان موثر باشد بنابراین لازم است علاوه بر آموزش به طور همزمان از ابزارهای مدیریتی و نظارتی از جمله بازخورد عملکرد پزشک و ایجاد محدودیت‌هایی در تجویز استفاده کنیم.

 

برچسب ها: منتخب