امروز: 1399/09/15 | Saturday 5th of December 2020
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تثبیت منابع بیمه سلامت کلید ارایه با کیفیت خدمات/ بیمه درچارچوب قانون خرید خدمت کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بی توجهی در تثبیت اعتبارات در بیمه سلامت مشکلاتی را به وجود آورده است.

مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با تاکید بر اجرای قوانین مصوب مجلس دربیمه گفت: مهم ترین بحث در بیمه سلامت تثبیت منابع است، این درحالی است که اعتبارات در بیمه تثبیت شده نبوده و این مساله مشکلاتی را به وجود آورده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی افزود: عدم پرداخت به موقع اعتبارات و تاخیر درتخصیص منابع سبب می شود بیمه در پرداخت هزینه ها به ارایه دهندگان خدمت دچار مشکل شود، بنابراین ایجاد بی اعتمادی میان خریدار و ارایه دهنده خدمت به زیان مردم خواهد بود.

 وی با بیان اینکه بیمه باید درچارچوب نظام سطح بندی و ارجاع خرید خدمت کند تاکید کرد: اگر بیمه به صورت فعال در تخصیص منابع، تجمیع ومکانیزم های پرداخت براساس عملکرد عمل کند، به یک سازمان قدرتمند در ارایه خدمات تبدیل خواهد شد.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه دولت در تخصیص اعتبارات بیمه و حوزه بهداشت و درمان با جدیت عمل کند اظهارداشت: اگر 7 درصد درآمد کشوررا به سلامت اختصاص دهیم، می توان هزینه مورد نیاز برای ارایه خدمت همه مردم را تعریف کرد؛ درغیر این صورت نارضایتی در ارایه دهندگان خدمت ایجاد می شود.

برچسب ها: اسلاید, منتخب