امروز: 1399/09/15 | Saturday 5th of December 2020
فرماندار شهرستان کنگاور استان کرمانشاه:

عملکرد قابل قبول بیمه سلامت در اجرای برنامه های ارزیابی وسع و طرح نسخه نویسی الکترونیک

فرماندار شهرستان کنگاور استان کرمانشاه، از عملکرد قابل قبول بیمه سلامت در اجرای برنامه های ارزیابی وسع وطرح نسخه نویسی الکترونیک قدر دانی کرد.

یوسفی درگفت و گو باخبرنگار‌ آی هینا گفت: به منظوراجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک به صورت100درصد در شهرستان کنگاور انجام می شود که این امرموجب صرفه جویی درکاغذ و زمان شده است.

   وی افزود: با توجه به اجرای برنامه های ارزیابی وسع وطرح نسخه نویسی الکترونیک، می توان گفت که سازمان بیمه سلامت عملکرد مطلوبی داشته است.

 یوسفی اظهارداشت: با اجرای کامل این طرح و حذف کاغذ و کاهش تدریجی کاربرددفترچه های کاغذی،ازمراجعات حضوری به دفاتر پیشخوان جلوگیری به عمل آمده و در شرایط کنونی این طرح علاوه برمزایای بی شمار،موجب جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا می شود.

  فرماندار کنگاور افزود:علاوه برارزیابی وسع وفراهم شدن امکان اعتراض بیمه شدگان به دهک های تعیین شده که امری پسندیده است ، تکریم ارباب رجوع ومراجعین نیز مهم است.

برچسب ها: منتخب