امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تشریح کرد:

اهم خدمات بیمه سلامت به زنان ساکن درروستاها/ از مراقبت های واکسیناسیون تا غربالگری مادران معتاد باردار

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت، مهم ترین خدمات سازمان متبوع خود به زنان ساکن درروستاها را تشریح کرد.

محمدرضا میرزایی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به ارائه گزارش فعالیت های دستگاه های دولتی در شاخص ترین اقدامات در زمینه زنان و خانواده گفت: خدمات بیمه سلامت در قالب بسته خدمات سطح اول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از طریق خرید خدمت از شبکه های بهداشتی درمانی و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به کلیه افراد ساکن در روستا ارائه می شود.

مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت افزود: بسته خدمات سطح اول در برنامه پزشک خانواده از سال 94 تاکنون به صورت سرپایی با کمترین میزان فرانشیز و بیشترین سطح دسترسی به جمعیت ساکن در روستاها از طریق مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و توسط  6 هزار و 989 پزشک ، 5 هزار و 644  ماما  و2 هزار و 4 بهداشت کار دهان و دندان و دندانپزشک ارائه می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در جمع بندی عملکردی به عمل آمده در سال 98، بیش از 57 میلیون خدمت پزشک،  بیش از 14 میلیون خدمت ماما،  بیش از6 میلیون خدمت دهان و دندان و بیش از 3 میلیون ارجاع به متخصص به جمعیت روستاییان ارائه شده است. که حدود نیمی از این جمعیت بدون احتساب خدمات و مراقبتهای گروههای سنی ویژه زنان، مرتبط با زنان می باشد

میرزایی با اشاره به توافقات صورت گرفته و پرداخت سرانه خدمات مراقبتی و پیشگیری از سوی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: مراقبت های واکسیناسیون ، مراقبت های پیش از بارداری، مراقبت های حین بارداری، اعزام مادران باردار در مراقبت های پر خطر و اعزام فوری در شرایط اضطرار، مراقبت های بارداری با فاصله کمتر از دو سال و غربالگری مادران معتاد باردار از خدمات رایگان و اختصاصی زنان ساکن در روستاها است.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: انجام آزمایشات مادران باردار شامل  BloodGroup&Rh، CBC، شمارش افتراقي سلول های خوني، آزمايش آناليز كامل ادرار، كشت ادرار، BUN،Ceratinin  آزمايش كومبس غيرمستقيم ،FBS ، TSH و VDRL ،آزمایشات غربالگری ديابت بارداری شامل: (Test(OGTT و Test(GCT) Glucose Chalenge ، اختلال چربی خون و دیابت برای زنان بالای 30 سال و انجام نمونه گیری آزمایش HPV  نیز برای زنان ساکن در روستاها رایگان است.

وی گفت: همچنین خدمات دندانپزشکی به مادران باردار و شیرده شامل خدمات آموزش بهداشت دهان و دندان، ثبت اطلاعات وضعيت سلامت خدمات دهان و دندان، فيشور سیلانت تراپي، فلورايدتراپي، ترميم دندان های دايمي با استفاده از آمالگام و كامپوزيت، كشيدن دندان های غير قابل نگهداری دايمي، درمان پالپ زنده دندان های دايمي، جرم گيری و بروساژ و پالپوتومي برای زنان از خدمات رایگان است.

برچسب ها: منتخب