امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در گفت و گو با آي هينا:

تاكيد بر مردم محوری و عدالت در سیاستگذاری و اقدامات سازمان / فعایت های حوزه فني بيمه سلامت تقویت می شود

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ضمن تاكيد بر مردم محوری و عدالت در سیاستگذاری و اقدامات سازمان متبوعش  اظهار داشت: رسيدگي به هزينه هاي كمرشكن مردم در اين دوره سخت اقتصادي از موضوعاتي است كه نسبت به آن باید توجه ویژه داشت.

دكتر محمد مهدي ناصحي در گفت و گو با آي هينا با بیان این مطلب گفت: سازمان بيمه سلامت از جمله جايگاه هاي مهم و اساسي نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در ارائه خدمت به مردم به عنوان پشتيبان امر سلامت حضور دارد تا در نهايت بتواند پرداخت از جيب مردم را كاهش دهد.
وي بر موضوع عدالت و ساماندهي توزيع منابع سلامت و امور مربوط به پيشگيري و درمان اشاره و بیان کرد: بايد بتوانيم در حوزه عدالت در سلامت، تامين منابع و پشتيباني از مردم به خصوص اقشار كم درآمد، مشكلات و مسائل موجود را  با همكاري هر چه بيشتر برطرف كنيم.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران از برنامه ریزی برای ارتقاء انگيزه و نشاط  بیش از پیش در سازمان نیز سخن گفت و افزود: تمام فعاليت هاي سازمان به طور دقيق رصد مي شود لذا مسئوليت و تكليف ماست كه اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهيم  و به راحتي از مسائل عبور كنيم.
ناصحی ادامه داد: لازم است منابعي كه در اختيار داريم را درست هزينه كرده و منابع پايداري براي سازمان ايجاد كنيم و تكريم ارباب رجوع و ايجاد انگيزه براي كاركنان را از اولويت هاي اصلي سازمان قرار دهیم.
وي افزود: بايد موضوعاتي كه از نظر بيمه اي و رسيدگي به امور مردم به خصوص در زمينه پيشگيري و آموزش همگاني و سطح يك در اولويت است را نیازمند ساماندهي دانست وبا اشاره به اینکه توجه به اين موضوع در نهايت كاهش هزينه هاي سازمان را در پي خواهد داشت گفت: اين پتانسیل در مجموعه هاي علمي و اجرايي ما وجود دارد و مي توانيم با افزايش سواد سلامت مردم، در اين حوزه گام  های موثر برداريم.
ناصحي  در پایان خاطر نشان کرد: بحث نظام ارجاع و پزشك خانواده را همگام با وزارت بهداشت در سطح يك اجرا می کنیم و در ساماندهي نظام ارجاع سطح ٢ و ٣ نيز در دستور كارمان قرار دارد.

برچسب ها: اسلاید, منتخب