امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت مهمترين برنامه هاي اين حوزه را تشريح كرد:

از فراهم شدن زيرساخت هاي الكترونيك تا تدوين و اجراي پروتكل هاي بيمه اي/ ضرورت تشكيل شوراي فني سازمان براي جلوگيري از تعدد و ناهمسو بودن قوانين ابلاغي

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت مهمترين برنامه هاي اين حوزه را تشريح كرد و گفت: فراهم شدن زيرساخت هاي الكترونيك، اجراي نظام ارجاع، خريد راهبردي، تدوين و اجراي پروتكل هاي بيمه اي و تشكيل شوراي فني سازمان از اولويت هاي اصلي اين معاونت است.

مهدي رضايي در گفت و گو با آي هينا به برنامه هاي در دست اجرا در حوزه معاونت بيمه و خدمات سلامت سازمان اشاره كرد و افزود: يكي از برنامه هاي مهم كه به عنوان اولويت اول و كليدي اين حوزه محسوب مي شود، فراهم شدن زيرساخت خدمات الكترونيك است كه از مدت ها قبل در سازمان شروع شده و تمام تلاشمان را خواهيم كرد كه تا پايان دولت بتواند به نتيجه مطلوب دست يابد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ادامه داد: همچنين برنامه نسخه نويسي و استحقاق سنجي از ديگر اقداماتی است كه سعي خواهيم كرد شتاب بيشتري به آن دهيم.

وي با اشاره به اينكه نظام ارجاع يكي از ضروري ترين اقداماتي است كه لازم است در حوزه سلامت به آن توجه شود تا بتوانيم به صورت سيستماتيك و بدون كاهش خدمات، هزينه ها را مديريت كنيم، افزود: بدون ترديد يكي از دستاوردهاي اين برنامه كنترل هزينه هاي حوزه سلامت خواهد بود. دراين راستا در حوزه روستايي با همكاري وزارت بهداشت اقداماتي در حال انجام است . همچنين برنامه ريزي براي اجراي اين اقدام در فازهاي اوليه در حوزه شهري از سياست هاي سازمان است تا شرايط اجراي نظام ارجاع كه در نهايت باعث اجراي برنامه پزشك خانواده خواهد شد را به درستي پيش ببريم.

رضايي در خصوص خريد راهبردي بيان كرد:  تلاش خواهيم كرد بر اساس منویات مدیر عامل سازمان به این موضوع ورود کنیم. 

وي همچنین به تدوين و اجراي پروتكل هاي بيمه اي اشاره كرد و گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته با حوزه آموزشي وزارت بهداشت و دبيرخانه شوراي تخصصي برنامه هاي مشتركي انجام شده تا بتوانيم پروتكل هاي اجرايي و عملياتي را تدوين و با استفاده از جايگاه آموزشي در كشور، اين اقدام را براي ارائه خدمت به درستي به نتيجه برسانيم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت بيان كرد: با توجه به شرايط روز و آينده نگری، بیمه سلامت نبايد از قافله عقب بماند لذا در اين راستا چارچوب و بسته هاي خدمتي تدوين می کنیم به عنوان مثال در حوزه تخصصي سازمان تلاش مي كنيم كه بحث تله مديسين را پيش ببريم كه اقدامات مهمي نیز در اين زمينه انجام شده است.

وي به افزايش كيفيت دريافت خدمات اشاره كرد و گفت: در تلاش هستيم كه رضايت بيمه شدگان از مراكز ارائه دهنده خدمت را بسنجيم كه اين اقدام در حوزه مديريت نظارت سازمان با همكاري واحد آي تي در حال برنامه ريزي و انجام است .

رضايي تهيه بسته هاي مشوق هاي بيمه اي و آموزش همگاني از طريق رسانه ها و افزايش سواد سلامت را از ديگر برنامه هاي اين معاونت عنوان كرد و افزود: تشكيل شوراي فني سازمان از ديگر اقدامات ضروري است تا سازمان دچار تعدد و ناهمسو بودن قوانين ابلاغي در حوزه فني نباشد كه اقدامات مهمي در اين زمينه در حال انجام است.

برچسب ها: منتخب