امروز: 1399/11/05 | Sunday 24th of January 2021
استاندار گیلان درگفت وگو با آی هینا :

حقوق شهروندی را می توان با اجرای نسخه نویسی الکترونیک محقق کرد

استاندار گیلان گفت: گسترش دولت الکترونیک گامی در راستای تحقق حقوق شهروندی است.

ارسلان زارع در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: بخش بزرگی از نعمت امنیت، در گرو سلامت است و جامعه پزشکی نیز احیاگر صحت، سلامت و همچنین پدیدآورنده امنیت روانی جامعه هستند. 

استاندارگیلان به موضوع اجرای طرح نسخه الکترونیک در این استان و ضرورت اجرای هرچه بهتر آن اشاره کرد و افزود: گسترش دولت الکترونیک گامی در راستای تحقق حقوق شهروندی است که کاهش هزینه ها، افزایش سرعت ، دقت و نیز بهبود کیفیت خدمات را به دنبال دارد.

برچسب ها: منتخب