امروز: 1399/11/05 | Sunday 24th of January 2021
کارشناس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با آی‌هینا :

بیمه سلامت باید بخش مدیریت منابع و کنترل هزینه‌ها را دراولویت قراردهد/ اختصاص اعتبار به بیمه سلامت امری اجتناب ناپذیر است

کارشناس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بیمه سلامت باید بخش مدیریت منابع و کنترل هزینه ها را دراولویت قرار دهد، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در حدی که درتوانش باشد و منابع عمومی دولت اجازه دهد، اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران را به عنوان اعتبارات اجتناب ناپذیر در نظر خواهد گرفت.  

صفورا عباسی در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: خوشبختانه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت به این موضوع از لحاظ تئوری و عملیاتی کردن به درستی واقف هستند. لازم است که در این زمینه همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت به خصوص در زمینه عملیاتی و اجرایی کردن راهنماهای بالینی، اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده وجود داشته باشد تا همانند سایر کشورهای پیشرفته ما نیز از این برنامه‌های مهم به درستی بهره‌مند شویم. 

کارشناس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بیش از نیمی از جمعیت بیمه شده کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران هستند و از طرفی متولی تشکیل پایگاه جمعیت بیمه شدگان کشور است که به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی بیمه پایه در کشور محسوب می‌شود که با اجرای اقدامات به صورت تئوری و علمی می‌تواند تاثیر بسیاری در حوزه سلامت داشته باشد. 

وی در خصوص اختصاص منابع پایدار به بیمه سلامت با توجه به شرایط موجود کشور، بیان کرد: همیشه مرجعی در ارتباط با بیمه سلامت در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند حتی مطابق با قانون و ظرفیت بودجه عمومی، تحقق این موضوع با توجه به شرایط کرونا و تحریم از سوی دولت امکان‌پذیر نیست‌.

برچسب ها: منتخب