امروز: 1399/11/05 | Sunday 24th of January 2021
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران خبر داد:

توقف ارزيابي وسع براي متقاضيان بيمه رايگان با توجه به شيوع بيماري كرونا/ متقاضيان استفاده از خدمات بخش خصوصي بايد ارزيابي وسع شوند

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران گفت:طبق مصوبه ستاد ملي كرونا ارزيابي وسع به دليل شيوع بيماري كرونا تا پايان امسال براي متقاضيان بيمه رايگان كه قصد دارند از خدمات بخش دولتي استفاده كنند، متوقف شد.

دكتر داود حاج قاسمعلي در گفت و گو با آي هينا بيان كرد: براين اساس طبق ابلاغ به ادارات كل استاني ، ارزيابي وسع براي روستائيان، متقاضيان جديد و بيمه شدگان بيمه سلامت همگاني، در صورتي كه خدماتشان محدود به بخش دولتي باشد متوقف شده و به صورت رايگان مي توانند تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران ادامه داد: اين افراد در صورتي كه بيمه رايگان دريافت كنند، صرفا مي توانند به بخش هاي دولتي سرپايي و بستري بيمارستانها مراجعه كنند.

حاج قاسمعلي گفت: اگر كسي متقاضي استفاده از خدمات بخش خصوصي باشد بايد ارزيابي وسع شود و يا بنابرخوداظهاري سرانه مصوب يك سال را بطور کامل پرداخت كند.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران افزود: همچنين افراد در صورت اعلام ارزيابي وسع از سوي وزارت رفاه در صورتي كه مشمول دهك ٤، ٥ و ٦ باشند، مي توانند دفترچه بيمه ايرانيان را با پرداخت ٥٠ درصد و در دهکهای بالاتر با پرداخت کل سرانه حق بیمه دريافت كنند وازاين پوشش بيمه اي براي مراجعه به بخش خصوصي هم استفاده كند./٣٣

برچسب ها: منتخب