امروز: 1399/11/05 | Sunday 24th of January 2021
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران خبر داد:

تاكنون حدود شش ميليون دفترچه تمديد اعتبار شده است

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران از تمديد اعتبار دفترچه هاي بيمه شدگان اين سازمان تا سی و يكم فروردين ماه ١٤٠٠ به دليل جلوگيري از شيوع بيماري كرونا خبر داد.

 دكتر داود حاج قاسمعلي در گفت و گو با آي هينا بيان كرد: برای پیشگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان با توجه به شیوع ویروس کرونا، تمامی دفترچه های بيمه شدگان سازمان بيمه سلامت ايران بجز صندوق ایرانیان كه تاريخ اعتبارشان از ابتداي سال ٩٩ به اتمام رسيده به مدت ٦ ماه تا سی و يكم فروردين ١٤٠٠ تمديد شده تا كساني كه دفترچه شأن برگه های سفيد دارد نيازي نباشد كه براي تمديد به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند.
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران ادامه داد: به موسسات درماني طرف قرارداد اعلام شده كه تمامي دفترچه هاي بيمه سلامت تا مدت زمان اعلام شده حتي براي دريافت خدمات معمولي غيرالكترونيك داراي اعتبار بوده و قابل پذيرش هستند.
وي با اشاره به اينكه دفترچه حدود ٦ ميليون نفر در كشور تاكنون تمديد اعتبار شده است، گفت: با اين اقدام مراجعات بيمه شدگان به دفاتر پشخوان كاهش قابل توجهي يافته است.
حاج قاسمعلي ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا هر ماه حدود يك ميليون چاپ دفترچه در دفاتر پيشخوان صورت مي گيرد كه اين موضوع به دليل تمديد اعتبار سيستمي نسبت به قبل كمتر شده است.
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ايران گفت: بيمه شدگان سازمان بيمه سلامت با شماره گيري #١٦٦٦* مي توانند كد ملي خود را وارد كنند و با دریافت پیامک از تمديد اعتبار دفترچه خود اطمينان حاصل كنند و موسسات درماني نيز با همين اقدام مي توانند نسبت به پذيرش بيمه شدگان سازمان اقدام كنند./33

برچسب ها: منتخب