امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی خبرداد:

پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد تومان از مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد دولتی دانشگاهی و غیر از دولتی

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی، از پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد تومان از مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد دولتی دانشگاهی وغیر از دولتی خراسان رضوی خبرداد.

علیرضا رمزی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: در دی ماه سالجاری با تخصیص مبلغ 119میلیارد و 323میلیون تومان بخش عمده مطالبات موسسات و مراکز طرف قرارداد دولتی دانشگاهی و غیراز دولتی دانشگاهی استان خراسان رضوی تسویه و پرداخت شد.

وی افزود: با پرداخت مبلغ 48 میلیارد و 391 میلیون تومان از این اعتبارات مطالبات مردادماه داروخانه ها و بیمارستان های غیر از دولتی دانشگاهی و نیز علی الحساب مرحله نهم سالجاری سطح یک روستایی وهمچنین مطالبات شش ماهه اول سال جاری صندوق  روستائیان و عشایر دانشگاههای علوم پزشکی استان تسویه و پرداخت شد.

رمزی تاکید کرد: مانده مطالبات سال ۹۸ داروخانه ها، بیمارستان ها، درمانگاهها و پزشکان غیرازدولتی دانشگاهی نیز با پرداخت مبلغ 18میلیارد و 939 میلیون تومان تسویه شد.

مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: در همین راستا و با پرداخت 51 میلیارد و 993 میلیون تومان دیگر نیز اندک مطالبات باقیمانده مربوط به سنوات گذشته مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد نیز تسویه و پرداخت شد.

برچسب ها: منتخب