امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
معاون سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با آی هینا:

یکی از حمایت‌های موثر، ارائه خدمات سلامت با کیفیت مناسب است

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: یکی از حمایت‌های موثر از مردم این است که خدمات سلامت با کیفیت مناسب ارائه شود و باید توجه کرد که خدمات سلامت توسط جامعه پزشکی ارائه می‌شود و در نتیجه جامعه پزشکی باید توانمند باشد.

محمد جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا افزود: جامعه پزشکی رکن اساسی اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده است. از طرفی قانون بر اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده تاکید کرده و قانون باید اجرا شود.

وی بیان کرد: وظایف قانونی در مورد جامعه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار دارد که شامل حیطه وظایف شغلی، صلاحیت‌های حرفه‌ای، نظام ارائه خدمت و اقتصاد سلامت است. این موارد باید در بسته‌های مختلف دیده شده و از این طریق وارد موارد زیربنایی شود.

معاون سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: سطح یک خدمات سلامت باید توانمند باشد و جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان عمومی باید به صورت واقعی دیده شوند. / ۱۱

برچسب ها: منتخب