امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

فعالیت بی نظیر بیمه سلامت درپرداخت به موقع مطالبات در زمان شیوع کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: خدمات ارائه شده توسط اداره کل بیمه سلامت لرستان در زمان شیوع ویروس کرونا و همکاری با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی بهداشتی قابل تقدیر است.

محمدرضا نیکبخت درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: خدمات ارائه شده توسط اداره کل بیمه سلامت لرستان در زمان شیوع کرونا در راستای جذب اعتبارات و پرداخت مطالبات و همکاری با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی بهداشتی قابل تقدیر است .

وی افزود: دربرهه زمانی شیوع ویروس کرونا که کار کادر درمان وبخش پزشکی بسیار سخت تر از گذشته شده ، پرداخت به موقع مطالبات از سوی اداره کل بیمه سلامت لرستان به دانشگاه علوم اقدام بی نظیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: خدمات بی منت و ماندگار در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مراکز درمانی بهداشتی در جهت بهبود بیماران کرونایی به اوج خود رسید که برای همگان به ویژه مسئولین دانشگاه محسوس و قابل ارزش گذاری است.

برچسب ها: منتخب