امروز: 1399/12/15 | Friday 5th of March 2021
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی‌هینا:

خدمات توانبخشی در صورت شناسنامه دار شدن خدمات تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن خدمات توانبخشی بیان کرد: در زمینه این موضوع جلساتی با دانشگاه‌ها برگزار شده است. در صورت تعریف بسته‌ها این آمادگی در سازمان بیمه سلامت ایران وجود دارد که با شناسنامه دار شدن خدمات توانبخشی برای بیماران مزمن از جمله بیمارانی که در بخش های روانپزشکی هستند، اقدامات لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن آنان انجام شود.

مهدی رضایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان بیمه سلامت بنا دارد در ابتدا این اقدام را در یکی از بیمارستان‌های روانپزشکی از جمله بیمارستان رازی به صورت پایلوت انجام دهد و پس از اطمینان از هزینه اثربخشی نتایج  در کل کشور اجرایی کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: نحوه تحت پوشش قرار گرفتن بیماران روانپزشکی و نگهداری و درمان این بیماران بایستی ازهم تفکیک شود. سازمان بیمه سلامت پوشش درمانی را براساس شیوه نامه شورای هماهنگی بیمه‌ها  بر عهده دارد و هرگونه تغییر در روند آن را باید در این شورا مطرح نماید امیدواریم با نگاه  پوشش حداکثر ی بیمه درمان را برای بیماران روانپزشکی مورد توجه قرار دهیم.

رضایی گفت: قطعا بخشی از خدمات روانپزشکی مربوط به خدمات نگهداری است که این موضوع نیازمند همکاری سه جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و بهزیستی در قالب تفاهم نامه مشترک چند جانبه مشکلات موجود برطرف شود./33

برچسب ها: منتخب