امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دراجلاس سراسری مدیران تشریح کرد:

مهم ترین رویکرد بیمه سلامت درارایه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دراجلاس سراسری مدیران ستادی و استانی این سازمان، مهم ترین رویکرد بیمه سلامت درارایه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی دراجلاس سراسری مدیران ارشد ستادی و استانی بیمه سلامت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: یکی از مهم ترین ماموریت های سازمان بیمه سلامت حمایت و پشتیبانی مالی از بیمه شدگان در کنار ارتقاء سلامت است، البته توجه به منابع و مصارف را نیز باید مد نظر قرارداد؛ زیرا این موضوع از اصلی ترین اهداف بیمه سلامت است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: منابع درهمه مقاطع محدود است و باید هزینه ها را ساماندهی کرد، ضمن اینکه دربحث مدیریت اداری و مالی هم نیاز به تقویت این حوزه با نگاه به توانمندی های علمی و تجربه های کارشناسان و مدیران کل دراستان ها هستیم؛ تا بتوان نتایج بهتری را کسب کرد.

وی تصریح کرد: توسعه ابزارهای الکترونیک درارایه خدمات نیز یکی از مسائل مورد توجه دربیمه سلامت است که درراس آن پروژه نسخه نویسی الکترونیکی قراردارد، باید بتوان دربخش دولتی و خصوصی تاخیرها درمباحث مربوط به حوزه الکترونیک را رفع کرد، متاسفانه حوزه سلامت دراین بخش شرایط قابل قبولی ندارد، از سوی دیگر بحث انضباط و انسجام مالی و استفاده از نیروهای توانمند نیز دردستورکار سازمان قراردارد و باید به لحاظ ساختاری حوزه اداری و مالی را ارتقاء دهیم.

ناصحی گفت: برنامه دیگر توسعه نظام ارجاع و پزشکی خانواده است که در4 استان از بهمن ماه آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه برای ارایه خدمات بهتر باید بسترهای لازم فراهم شود تاکید کرد:  توجه به مسائل مربوط به پروتکل ها و گایدلاین های پزشکی نیز یکی دیگر از برنامه ها است، بدون تردید نظام نظارت و ارزشیابی باید تخصصی شود، زیرا فاصله گرفتن از طرح سقف گذاری ، خرید راهبردی و ساماندهی نظام پرداخت باید درمسیر علمی شدن قرار گیرد.

ناصحی اظهارداشت: بازنگری دربحث بیمه پایه و مکمل باید آغاز شده و مشوق های بیمه ای و هوم کر نیز از برنامه های مورد توجه درسازمان بیمه سلامت است./22

برچسب ها: اسلاید, منتخب