امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران مطرح کرد؛

حمایت از طرح‌های نوآورانه در سازمان بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: سازمان بیمه سلامت در راستای ترویج فرهنگ ایده‌پردازی از طرح‌های نو و خلاقانه حمایت می‌کند.

محمد حسینی در گفت و گو با پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، درباره اشاعه فرهنگ ایده پردازی و استفاده از طرح‌های خلاقانه و نوآورانه صاحب‌نظران برون‌سازمانی گفت: بیمه سلامت ایران باید در راستای ترویج فرهنگ اشاعه ایده‌پردازی و بهره گیری از طرح‌های نو و خلاقانه اساتید دانشگاهی، دانشجویان، آحاد مختلف جامعه واطباء به منظور ارتقای سازمان بیمه سلامت قدم بر دارد.

وی افزود: این سامانه برای سازمان بیمه سلامت ایران و برای ارائه نظرات بیمه شدگان و صاحب‌نظران طراحی‌شده ‌است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به خدمات مورد نظر تصریح کرد: ارائه راهکار‌های نوین برای تجمیع بیمه‌های پایه سلامت در کشور، ارائه بهترین الگو برای نظام بیمه سلامت در کشور وارائه بهترین الگو برای تعیین جایگاه حقوقی واختیارات سازمان بیمه سلامت مورد توجه است.

حسینی با بیان اینکه طراحی روش‌های نوین برای تنظیم روابط کنش‌گران نظام سلامت الکترونیکی نیز باید مد نظر قرار گیرد تاکید کرد: ارائه راهکار‌های نوین برای پوشش کامل بیمه سلامت در کشور، ارائه شیوه‌های نوین به منظور رعایت عدالت در پرداخت حق بیمه توسط بیمه شدگان، ارائه شیوه‌های جذب منابع درآمدی پایدار برای سازمان بیمه سلامت و ارائه الگوی جدید مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری و روستایی نیز با جدیت دراین برنامه پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: به ارائه راهکار‌های جدید برای آموزش و توانمندسازی بیمه شدگان، دفاتر پیشخوان و مراکز سلامت طرف قرارداد، ارائه راهکار‌های نوین برای نظارت الکترونیک مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، ارائه راهکار‌های مناسب جهت جلوگیری از تقاضا و تجویز القایی وارائه راهکار‌های نوین برای نظارت موثر بر مراکز طرف قرارداد پرداخته خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: طراحی شیوه‌های نوین برای مدیریت هزینه‌های درمانی در مراکز و پزشکان غیر طرف قرارداد، ارائه راهکار‌های جدید برای مدیریت بهینه هزینه‌های سلامت با رویکرد کاهش پرداخت از جیب مردم و طراحی شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات برای ارتقای خدمات بیمه سلامت نیز از مسائل مهم قابل طرح در این سامانه است.

برچسب ها: منتخب, منتخب استانها