امروز: 1398/08/21 | Tuesday 12th of November 2019
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:

اختصاص هزار میلیارد تومانی به ارائه دهندگان خدمت در استانها/در پرداختها داروخانه ها را ویژه می بینیم

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر به ارائه دهندگان خدمت در بخش دارویی کشور سه ماه بدهی وجود دارد که یک ماه در سال 96 و دو ماه در سال 97 است و در نتیجه می توان گفت که پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها از لحاظ حقوقی به روز است.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مهندس طاهر موهبتی در برنامه گفت و گوی 18:30 شبکه خبر درباره میزان بدهی سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها گفت: یکی از چالش های جدی همه سازمان های بیمه گر بدهی به ارائه دهندگان خدمات سلامت است که تازگی هم ندارد. آن چه طبق قانون باید متعهد باشیم این است که ظرف سه ماه از دریافت اسناد، تسویه حساب نهایی را انجام دهیم. در آغاز کار در سازمان بیمه سلامت، حدود 14 ماه بدهی به دانشگاه ها و 11 ماه به داروخانه ها ارائه دهندگان خدمات وجود داشت، اما امروز بدهی سازمان بیمه سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی به 3 یا 4 ماه کاهش یافته و داروخانه های خصوصی و دولتی فقط یک ماه اسفند را از سال 96 طلب دارند.

 وی با بیان اینکه هفته جاری مطالبات تیر ماه 97 به داروخانه ها پرداخت می شود، افزود: بخش خصوصی غیرداروخانه ها به صورت میانگین 5.5 ماه از سازمان بیمه سلامت طلب دارند. در برخی دانشگاه های علوم پزشکی اسناد اوراق خزانه با اولویت بدهی دارویی داده شده است.

 موهبتی ادامه داد: بر اساس انتظار ارائه دهندگان خدمات سلامت، از ابتدای سال 97 پرداخت ها منظم شده است. در حال حاضر پرداختی به دانشگاه های علوم پزشکی در شهریور ماه و بخش خصوصی و داروخانه ها در تیر ماه هستند.

 مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: هزار میلیارد تومان طی این هفته در اختیار استان ها قرار دادیم که به ارائه دهندگان خدمت پرداخت شود. در این بین، پرداختی به داروخانه ها به صورت ویژه دیده شدند.

 وی تاکید کرد: از لحاظ حقوقی 3 ماه بدهی به معنی به روز بودن در پرداخت است. برای سال 96 قانون گذاران به سازمان بیمه سلامت اسناد اوراق خزانه دادند و نمی توان بودجه 97 را به بدهی 96 اختصاص داد.

 موهبتی گفت: در حال حاضر به ارائه دهندگان خدمت در بخش دارویی کشور سه ماه بدهی وجود دارد که یک ماه در سال 96 و دو ماه در سال 97 است و در نتیجه می توان گفت که پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها به روز است. البته در حال حاضر به دنبال مجوز هستیم تا پولی که برای سال 97 پرداخت می کنیم را به جای آن یک ماه طلب 96 به داروخانه ها پرداخت کنیم. از طرفی داروخانه ها باید توجه کنند که زمان پرداختی بیمه ها به داروخانه ها قبلا 11 ماه بوده و در حال حاضر به 3 ماه رسیده است. می توانستیم پرداختی امسال را به جای تیر ماه در خرداد ماه باشم، اما آن یک ماه 96 را پرداخت کنیم. با بانک ها برای تبدیل اسناد اوراق خزانه به ریال صحبت کردیم، اما بانک ها از این موضوع استقبال نکردند و با نرخ قانونی تنزیل، این اسناد در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت.

برچسب ها: اسلاید, منتخب