امروز: 1398/06/25 | Monday 16th of September 2019
معاون بیمه خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت همدان:

پزشک عمومی خط اول مراجعه بیماران در بسیاری از کشورها است

معاون بیمه خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت همدان گفت: یکی از اهداف تربیت پزشک عمومی در همه کشورها، ارائه خدمات سلامت به عنوان خط اول سلامت است و در بسیاری از کشورها، پزشک عمومی خط اول مراجعه بیماران محسوب می‌شود.

علی رضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا درباره نقش پزشکان عمومی در برنامه پزشکی خانواده افزود: همه شهروندان در کشورهای پیش رفته، پزشک خانواده مشخص دارند و به طور مثال هر ۲ تا ۳ هزار نفر تقسیم می‌شوند و هنگام بیماری به پزشک خانواده خود مراجعه می‌کنند و پزشک خانواده به پرونده الکترونیک سلامت بیماران دسترسی دارد. در نتیجه سابقه بیماران در اختیار پزشکان خانواده قرار دارد و تشخیص سریع‌تر انجام می‌شود و دیگر تداخل دارویی هم اتفاق نمی‌افتد.

 وی ادامه داد: اگر تشخیص پزشک خانواده این بود که بیمار نیاز به ارجاع به سطوح دو و سه خدمات سلامت دارد، این کار انجام می‌شود و پیگیری درمان بیمار اتفاق می‌افتد.

 محجوب بیان کرد: در کشور ما وقتی کسی دچار سرماخوردگی می‌شود، فکر می‌کند باید به متخصص مراجعه کند. این کار اشتباه است و منجر به هدر رفت منابع و افزایش پرداخت از جیب بیمار می‌شود. دسترسی به پزشک عمومی به مراتب راحت‌تر است و از طرفی پزشک عمومی با نگاه عمومی به مشکل بیمار نگاه می‌کند، اما وقتی بیمار به متخصص مراجعه می‌کند، شاید برخی از بیماری‌ها نادیده گرفته شوند و تشخیص درستی انجام نشود.

 معاون بیمه خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت همدان اظهار داشت: از طرفی توجه به کیفیت پزشکان عمومی و سیستم آموزش پزشکی نیز اهمیت دارد. همچنین موضوع تعرفه پزشکان عمومی هم مهم است. در کشورهای پیش رفته تفاوت تعرفه پزشکان عمومی و متخصص بسیار زیاد است، اما چون این تفاوت تعرفه بین پزشک عمومی و متخصص در ایران خیلی زیاد نیست، افراد ترجیح می‌دهند آن تفاوت قیمت اندک را از جیب پرداخت کرده و به متخصص مراجعه کنند. / ۱۱

 

برچسب ها: منتخب استانها