امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
در گفت‌وگو با آی‌هینا مطرح شد:

تبادل الکترونیک اسناد تمام بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان از تبادل الکترونیک تمام بیمارستان‌های هدف گذاری شده دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان شامل 14 بیمارستان خبر داد و گفت: تا پایان تیر ماه تمام بیمارستان‌هایی که بیش از 80 درصد اسناد خود را به صورت الکترونیک ارسال کنند، نیازی به ارائه اسناد کاغذی نخواهند داشت. 

سید محمد حسینی در گفت‌وگو با آی‌هینا ضمن اعلام این خبر بیان کرد: از زمانی که سازمان‌ بیمه شکل گرفت همواره بین بیمارستان‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌ها به عنوان خریداران خدمت سوء تفاهم و عدم همدلی و همراهی به دلیل نداشتن ادبیات یکسان وجود داشت به نحوی که طی بررسی اسناد کاغذی، کسوراتی از سوی بیمه اعمال می‌شد که همین موضوع باعث اختلاف هر دو گروه شده بود. 

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان ادامه داد: به منظور جلوگیری از این اختلافات استانداردهایی تعریف شده که بیمارستان‌ها و موسسات طرف قرارداد باید براساس آن اسناد خود را ارسال کنند. این موضوع علاوه بر رفع اختلافات، گامی در جهت مدیریت هزینه است و از مصرف کاغذ جلوگیری می‌کند. 

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیندها در حوزه مدیریت بیمارستانها نیز تاثیر بسزایی دارد، گفت: در صورت تحقق این موضوع مدیر بیمارستان نیز به خوبی به ریز گلوگاه‌های هزینه ای پی برده و می داند که کجا باید مداخله و کنترل‌های لازم را انجام دهد. همچنین مدیر بیمارستان می‌تواند ازاین طریق خدمات را تنظیم و میزان هدر رفت هزینه و منابع انسانی را که بزرگترین مشکل بیمارستان‌های دانشگاهی است، کنترل کند. 

حسینی جلوگیری از تقاضاهای القایی را نیز از دیگر مزایای الکترونیکی شدن فرآیندها عنوان کردو افزود: در 5 سال گذشته با این پدیده روبرو بودیم که بیمار صرف نظر اینکه چه مشکلی دارد مورد اقدامات مختلف آزمایشگاهی و درمانی قرار می گرفت که حتی در بخش خصوصی نیز مشاهده نمی شد به طوری که میانگین یک پرونده در بیمارستان خصوصی بسیار کمتر از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی بود این موضوع نشان می‌داد که برخی خدماتی که به بیماران ارائه می‌شد، ضروری نبوده است و یا حتی بیمار به آن نیازی نداشته است که نشان از وجود تقاضاهای القایی داشت. 

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: به منظور جلوگیری از ایجاد تقاضاهای القایی استاندارهایی با ادبیات مشترک ارائه دهندگان خدمت و بیمه‌ها تعریف شده است که نتیجه آن مورد توافق همه خواهد بود تا شاهد چنین مواردی نباشیم./33 

برچسب ها: منتخب استانها