امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با آی‌هینا:

منافع مدیریت هزینه را می‌توان در حوزه پیشگیری هزینه کرد

مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مدیریت بهینه هزینه تنها یکی از فواید و خروجی‌های نسخه نویسی الکترونیک است، گفت: اگر منابع ذخیره شود، منافع آن به برنامه ریزی‌هایی که به نفع مردم است باز می‌گردد به نحوی که این منابع را می‌توان در حوزه پیشگیری هزینه کرد.

رضا عباسی در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: در صورتی که نسخه‌نویسی الکترونیک به درستی و با موفقیت اجرا شود، کسی که بهره اصلی را می برد، دولت نیست بلکه مردم هستند. 

وی ادامه داد: با اجرای نسخه الکترونیک پزشک در تجویز داروها دقت بیشتری خواهد کرد و دیگر داروی مازاد و مشابهی تجویز نمی‌شود در نتیجه عوارضی که داروهای متنوع می‌تواند به وجود بیاورد، کاهش می‌یابد. 

مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: الکترونیکی کردن یعنی ایجاد دقت و سرعت در مسیر کار. این موضوع از بعد اقتصادی هم فواید بسیار زیادی دارد. وقتی هزینه‌ای برای داروی غیر ضروری پرداخت می‌شود، هم مردم و هم بیمه متضرر می‌شوند./33 

برچسب ها: منتخب استانها