امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه مطرح کرد:

سازمان بیمه سلامت به دنبال بهره مندی از فناوری های نوین درارایه خدمات

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشوربا بیش از40میلیون بیمه شده در ترویج استفاده از فناوری های نوین  نقش موثری دارد.

بهروز چقازردی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: امروزه نقش اساسی و تعیین کننده بهره گیری موثر و بهینه از فناوری های نوین بر کسی پنهان نیست وهمگان درتلاش هستند دراین خصوص و همپای سرعت فزاینده تکنولوژی خود را به این ابزار مجهز کنند.

وی افزود:  در این میان سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشوربا بیش از40میلیون بیمه شده در ترویج  این امر نقش موثری دارد.

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: به همین منظور و باهدف استقراردولت الکترونیک  و همچنین اجرای سیاست های راهبردی و برنامه های پیش بینی شده، این سازمان  اهدافی را تعیین کرده است که می توان به مهم ترین آنها اشاره کرد.

چقازردی تاکید کرد: به دلایل فراهم نمودن زیرساخت ها وتسریع درهماهنگی، سامانه استحقاق سنجی بیماران بستری دربیمارستان های دانشگاهی راه اندازی شده است. بنابراین در نخستین مرحله مقرر شده است این سامانه باهدف عدم نیاز مراجعین به دفترچه درمانی و تنها با ارایه شماره ملی، فرد خدمات را دریافت و درآینده نیز پس ازبرطرف نمودن اشکالات احتمالی به بیمارستان های خصوصی نیز تسری پیدا کند.

وی راه اندازی پروژه نسخه الکترونیکی را از اهداف تعیین شده دربرنامه عملیاتی سال98 سازمان بیمه سلامت ایران دانست و گفت:  ادارات کل بیمه سلامت استان ها مکلف به اجرای  30درصدی این طرح هستند. لذا درفاز اول مراکز خصوصی به این سامانه مجهز می شوند .

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه اظهار داشت:  اهداف این طرح تبادل الکترونیک اطلاعات بیماران سرپایی، انرژی پاک، جلوگیری از خطاهای احتمالی تجویز، افزایش سطح رضایت مندی مراکز خصوصی با اعمال تعدیلات قانونی است، ضمن اینکه اطلاعات آموزش های لازم برای ذی نفعان ارایه وادارات کل بیمه سلامت استان ها دربرخی شهرستان ها درعمل آن را اجرایی کرد ه اند.

چقازردی گفت: استقرارنظام ارجاع الکترونیک بیمه شدگان روستایی ،عشایر و شهرهای با کمتر از20هزارنفر جمعیت از سطح1به سطوح 2و3 و با هدف ارجاع نظامند بیماران در دست اقدام و درنظر است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی دراستان ها درطول سال جاری اجرا شود.

وی افزود: با ارتباط (لینک  HIS ) بیمارستان و دربیمارستان های دولتی دانشگاهی و به منظورحذف پرونده های کاغذی و رسیدگی آنلاین به پرونده ها، درنظراست امکاناتی فراهم تا اطلاعات اسناد وپرونده های بیمارستانی بصورت الکترونیک  تبادل شود.

 

برچسب ها: منتخب استانها